انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول (سؤال 7) 141 کیلو بایت SWF 782
درس دوم (سؤال 5) 208 کیلو بایت SWF 801
درس چهارم (سؤال 2) 171 کیلو بایت SWF 802
درس سوم (سؤال 5) 345 کیلو بایت SWF 804
سؤالات درس راه نیک‌بختی (4) 85 کیلو بایت SWF 804
سؤالات درس پرنده آزادی (1) 161 کیلو بایت SWF 804
درس دوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 805
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 805
درس اول (سؤال 3) 159 کیلو بایت SWF 806
درس اول (سؤال 9) 203 کیلو بایت SWF 806
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 806
درس سوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 806
سؤالات درس ادبیات انقلاب (1) 161 کیلو بایت SWF 806
سؤالات درس شیر حق (5) 104 کیلو بایت SWF 807
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 807
درس چهارم (سؤال 6) 166 کیلو بایت SWF 808
درس ششم (سؤال 4) 417 کیلو بایت SWF 808
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 809
درس اول، جلسه اول (2) 136 کیلو بایت SWF 809
درس اول (سؤال 13) 173 کیلو بایت SWF 810

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد