انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,570
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,820
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,327
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,187
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 1,242
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 1,056
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,423
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 932
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 974
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 857
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 901
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 896
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 919
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 974
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 871
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 973
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 989
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 4,079
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,283
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 1,193

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد