رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 4,106
معنی لغات انیمیشن 3,286
معنی کلمات انیمیشن 2,444
معنی جمله انیمیشن 2,214
دیکته (3) انیمیشن 2,775
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 2,313
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 2,215
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 2,200
شکل درست کلمه انیمیشن 2,054
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,931
کامل کردن متن انیمیشن 1,806
غلط املایی انیمیشن 1,878
دیکته (2) انیمیشن 1,712
دیکته (1) انیمیشن 1,666
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,986
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,732
واژه مناسب انیمیشن 1,713
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,861
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,845
هم‌خانواده (3) انیمیشن 2,024

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد