رسانه هایی با موضوع آمادگی دفاعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی فیلم 12,881
کمک‌های اولیه فیلم 8,569
احیای قلبی ریوی فیلم 5,234
حوادث طبیعی فیلم 6,073
آشنایی با سلاح انفرادی فیلم 8,449
جهت‌یابی فیلم 6,691
پدافند زیستی فیلم 6,178
پدافند اقتصادی فیلم 5,871
دفاع غیرعامل فیلم 5,198
پدافند غیرعامل فیلم 7,304
ابزارهای جنگ نرم فیلم 6,068
جنگ نرم فیلم 7,213
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس فیلم 5,712
اسوه‌های صبر و مقاومت فیلم 3,750
پدافند شیمیایی فیلم 3,728
روایت فتح فیلم 3,499
ارغوان فیلم 3,673
عملیات والفجر هشت فیلم 3,917
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها فیلم 3,983
باغ موزه دفاع مقدس فیلم 4,330

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد