صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نی نامه 8,000 کیلو بایت MP3 3,207
کاوه داد خواه 18,000 کیلو بایت MP3 2,728
مناجات نامه 4,000 کیلو بایت MP3 2,676
نیایش 7,000 کیلو بایت MP3 2,360
گذر سیاوش از آتش 20,000 کیلو بایت MP3 11,202
دریای کرانه ناپدید 4,000 کیلو بایت MP3 2,524
من این همه نیستم 5,000 کیلو بایت MP3 2,710
حدی خوان 7,000 کیلو بایت MP3 2,665
مناظره خسرو با فرهاد 11,000 کیلو بایت MP3 5,891
اکسیر عشق 6,000 کیلو بایت MP3 3,042
lesson 1 29,000 کیلو بایت MP3 41,255
lesson 2 29,000 کیلو بایت MP3 23,341
lesson 3 28,000 کیلو بایت MP3 17,099
lesson 4 27,000 کیلو بایت MP3 12,200
lesson 5 31,000 کیلو بایت MP3 12,663
lesson 6 27,000 کیلو بایت MP3 11,675
lesson 8 34,000 کیلو بایت MP3 15,343
lesson 7 37,000 کیلو بایت MP3 17,765
دولت یار 5,000 کیلو بایت MP3 2,512
اشارت صبح 4,500 کیلو بایت MP3 2,889

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد