اعداد دو رقمی

ارزش مکانی اعداد دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
336 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
164 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد