انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با اعداد به کمک محور 109 کیلو بایت SWF 1,524
آشنایی با اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 1,696
آشنایی با اعداد دو رقمی (1) 41 کیلو بایت SWF 1,206
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 1,224
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,190
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 45 کیلو بایت SWF 1,316
آشنایی با اعداد دو رقمی (4) 53 کیلو بایت SWF 1,264
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 1,217
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 1,222
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 1,268
آشنایی با اندازه‌گیری و شمارش 184 کیلو بایت SWF 4,750
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,712
آشنایی با اهمیت گیاهان 278 کیلو بایت SWF 2,129
آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه 402 کیلو بایت SWF 1,648
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,854
آشنایی با تفریق (1) 386 کیلو بایت SWF 1,999
آشنایی با تفریق (2) 116 کیلو بایت SWF 2,032
آشنایی با تقویم 180 کیلو بایت SWF 1,595
آشنایی با تقویم (1) 143 کیلو بایت SWF 1,633
آشنایی با تقویم (2) 135 کیلو بایت SWF 1,663

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد