انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون اتصال ستاره 128 کیلو بایت SWF 2,783
آزمون اتصال مثلث 128 کیلو بایت SWF 2,806
آزمون تشخیص اعداد طبیعی 103 کیلو بایت SWF 1,572
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان 164 کیلو بایت SWF 2,672
آزمون تعیین مقاومت تونن 145 کیلو بایت SWF 1,393
آزمون تعیین ولتاژ تونن 82 کیلو بایت SWF 2,636
آزمون سلف در مدار الکتریکی 120 کیلو بایت SWF 1,487
آزمون قانون اهم 74 کیلو بایت SWF 2,294
آزمون قانون اهم و توان 82 کیلو بایت SWF 1,983
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 1,375
آزمون مدار LC سری 197 کیلو بایت SWF 1,343
آزمون مدار LC سری (2) 198 کیلو بایت SWF 1,400
آزمون مدار LC موازی (1) 237 کیلو بایت SWF 1,248
آزمون مدار LC موازی (2) 202 کیلو بایت SWF 1,263
آزمون مدار RC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,275
آزمون مدار RC سری (2) 139 کیلو بایت SWF 1,430
آزمون مدار RC موازی 209 کیلو بایت SWF 2,786
آزمون مدار RC موازی (1) 151 کیلو بایت SWF 1,301
آزمون مدار RC موازی (2) 161 کیلو بایت SWF 1,484
آزمون مدار RL سری (1) 129 کیلو بایت SWF 1,401

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد