انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون مدار RC سری (2) 139 کیلو بایت SWF 1,437
آزمون مدار RC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,282
آزمون مدار LC موازی (2) 202 کیلو بایت SWF 1,267
آزمون مدار LC موازی (1) 237 کیلو بایت SWF 1,255
آزمون مدار LC سری (2) 198 کیلو بایت SWF 1,406
آزمون مدار LC سری 197 کیلو بایت SWF 1,349
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 1,385
آزمون قانون اهم و توان 82 کیلو بایت SWF 1,987
آزمون قانون اهم 74 کیلو بایت SWF 2,297
آزمون سلف در مدار الکتریکی 120 کیلو بایت SWF 1,500
آزمون تعیین ولتاژ تونن 82 کیلو بایت SWF 2,647
آزمون تعیین مقاومت تونن 145 کیلو بایت SWF 1,405
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان 164 کیلو بایت SWF 2,680
آزمون تشخیص اعداد طبیعی 103 کیلو بایت SWF 1,585
آزمون اتصال مثلث 128 کیلو بایت SWF 2,822
آزمون اتصال ستاره 128 کیلو بایت SWF 2,793
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) 142 کیلو بایت SWF 3,435
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) 137 کیلو بایت SWF 3,691
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی 60 کیلو بایت SWF 1,440
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 5,035

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد