انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با تفریق (1) 386 کیلو بایت SWF 1,999
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,854
آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه 402 کیلو بایت SWF 1,648
آشنایی با اهمیت گیاهان 278 کیلو بایت SWF 2,129
آشنایی با اندامک‌های سلولی 1,521 کیلو بایت SWF 1,712
آشنایی با اندازه‌گیری و شمارش 184 کیلو بایت SWF 4,750
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 1,268
آشنایی با اعداد دو رقمی (6) 27 کیلو بایت SWF 1,222
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 1,217
آشنایی با اعداد دو رقمی (4) 53 کیلو بایت SWF 1,264
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,190
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 45 کیلو بایت SWF 1,316
آشنایی با اعداد دو رقمی (2) 30 کیلو بایت SWF 1,224
آشنایی با اعداد دو رقمی (1) 41 کیلو بایت SWF 1,206
آشنایی با اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 1,696
آشنایی با اعداد به کمک محور 109 کیلو بایت SWF 1,524
آشنایی با اعداد 7، 8، 9 276 کیلو بایت SWF 1,366
آشنایی با اعداد (9) 112 کیلو بایت SWF 1,355
آشنایی با اعداد (8) 113 کیلو بایت SWF 1,294
آشنایی با اعداد (7) 103 کیلو بایت SWF 1,375

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد