انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم: پیام قرآنی 28 کیلو بایت SWF 1,117
درس دهم: تلاوت آیات 1 تا 8 سوره انفال 348 کیلو بایت SWF 1,757
درس دهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 1و2 49 کیلو بایت SWF 969
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیات 1و2 32 کیلو بایت SWF 949
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 34 کیلو بایت SWF 1,126
درس دهم، جلسه دوم، سوره رعد، آیه 1 73 کیلو بایت SWF 1,219
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 102 کیلو بایت SWF 1,055
درس دهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 1,055
درس دهم، جلسه چهارم، سوره هود، آیه 1 61 کیلو بایت SWF 1,232
درس دهم، جلسه چهارم، سوره زخرف، آیات1 تا 3 69 کیلو بایت SWF 1,023
درس دهم، جلسه چهارم، سوره روم، آیات 1 تا 3 73 کیلو بایت SWF 1,147
درس دهم: تلاوت آیات 9 تا 16 سوره انفال 411 کیلو بایت SWF 1,155
درس دهم: قطره اما دریا 28 کیلو بایت SWF 1,116
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,156
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء 492 کیلو بایت SWF 7,585
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 1,138
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 1,116
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 1,113
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 1,306
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 1,144

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد