انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 1,073
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 1,118
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 1,095
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,312
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,198
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,138
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 1,157
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 1,155
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 1,084
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 1,059
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 1,001
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 1,097
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 1,072
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 1,139
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 1,108
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 1,112
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 1,214
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 1,014
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 1,030
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 1,092

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد