سال پنجم ابتدایی

درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
34 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیات 1و2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
32 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 1و2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
49 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم: تلاوت آیات 1 تا 8 سوره انفال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
348 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم: پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
28 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم: قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
50 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
400 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
27 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد