سال پنجم ابتدایی

درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
492 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم: پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم: قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
28 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم: تلاوت آیات 9 تا 16 سوره انفال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
411 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه چهارم، سوره روم، آیات 1 تا 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه چهارم، سوره زخرف، آیات1 تا 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه چهارم، سوره هود، آیه 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
177 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
102 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم، جلسه دوم، سوره رعد، آیه 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد