سال پنجم ابتدایی

درس پنجم: پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم: قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم: تلاوت آیات 39 تا 49 سوره اسراء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
452 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم: تلاوت آیات 28 تا 38 سوره اسراء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
428 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم: بشارت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,859 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد