سال اول ابتدایی

هفته اول تیر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,019 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیامبران خدا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,141 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدرسه ما

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,811 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کودک مسلمان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,063 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرآن بخوانیم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,809 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خانه ما

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نعمت‌های خدا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,678 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

به نام خدا، بسم‌الله

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,306 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی (میهن ما)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
816 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی (قرآن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,334 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد