سال اول ابتدایی

درس سوم: خانه ما

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,049 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: پیام قرآنی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,486 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: داستان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,846 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: پیام قرآنی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: سوره کوثر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,080 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: نعمت‌های خدا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,424 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول: شعر، پیام قرآنی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,033 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول: سوره توحید

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,846 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول: برگزاری جشن قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,955 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حفظ قرآن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,971 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد