سال نهم

درس ششم (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,575 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (practice 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,418 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (health and injuries)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,089 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (listening، learning and writing)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (listen to the question)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,029 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (language melody)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,237 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,785 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (practice 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,465 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (media)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,172 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (listening، learning and writing)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد