سال نهم

درس نهم (بدانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,823 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (زمان هر تصویر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,564 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (ساعت‌شماری)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,292 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (درستی یا نادرستی جمله‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,891 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (فصوص حول الصحه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,983 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,948 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (کنز الحکمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,711 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین السابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین السادس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,133 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,405 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد