معلمان

آینه ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت

کاربرد عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
272 کیلو بایت

امواج صوتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طول موج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت

نیروی مقاوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت

قرقره ثابت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت

غلظت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
48 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عوامل موثر بر سرعت واکنش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
25 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش منیزیم با اکسیژن خالص

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش منیزیم با اکسیژن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد