سال سوم فنی و حرفه ای

منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب فرکانس در مدارات RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبات مقاومت، خازن و سلف در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبات مختلف اتصال‌های ستاره و مثلث در مدارات سه فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
173 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موج سینوسی و کسینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
279 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات ولتاژهای خازن و مقاومت در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقادیر ولتاژ و جریان در مدار LC موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقدمه‌ای بر فازورها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
133 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثلث توان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قضیه تونن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قانون جریان و ولتاژ کیرشهف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد