سال سوم فنی و حرفه ای

نمودار امواج سینوسی مولد سه فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمای بالای شاسی خودرو به همراه اعضای سوار شده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نحوه عملکرد ترمز کاسه‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عملکرد محور محرک در خودروهای محرک جلو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی سیستم EPS

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی سیستم ASR (سیستم تعادل خودکار)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
102 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لقی طولی و عرضی خودرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عملکرد ترمز دیسکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زوایای Toe-Out(واگرایی و همگرایی چرخ‌های جلو)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه کمبر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد