سال سوم فنی و حرفه ای

تنظیمات دیفرانسیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
110 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکانیزم یک سیستم چرخ‌دنده حلزونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قانون ولتاژ کیرشهف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رزونانس در مدار LC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
79 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روش جمع آثار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
185 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مدار مقاومتی سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
78 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
164 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون تعیین ولتاژ تونن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد