سال دوم متوسطه

ساختار قلب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
143 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار قلب (لایه‌های قلب)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
959 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ریبوزوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پمپ سدیم - پتاسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
192 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت پارانشیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,099 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پانکراس و کیسه صفرا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
503 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اسمز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
146 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اسمز در سلول‌های گیاهی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
286 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اسمز در سلول‌های انسانی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
47 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگوی هضم در پرندگان و کرم خاکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد