سال دوم متوسطه

تشکیل ادرار

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,571 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه دفع ادرار در انسان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,745 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جانوران مواد زائد نیتروژن‌دار را دفع می‌کنند

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,458 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت مواد آلی در گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,080 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کشیده شدن آب از بالا در گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,123 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انتقال مواد در گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,883 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه لنفی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,467 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گلبول‌های سفید

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,606 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مواد تشکیل‌دهنده خون (گلبول قرمز)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,540 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گردش خون در رگ‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,404 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد