سال دوم متوسطه

ساختار غشای سلولی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
39,842 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
41,265 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
54,781 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
46,646 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گیاهان نیز حرکت می‌کنند

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,739 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ورزش و نرمش

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,998 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وظایف استخوان‌ها در بدن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,325 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انسان به کمک ماهیچه‌ها و استخوان‌ها حرکت می‌کند

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,885 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جانوران چگونه حرکت می‌کنند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,430 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دفع مواد در گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,964 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد