رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
تماشاخانه فایل صوتی 2,027
همه چیز را همگان دانند فایل صوتی 2,030
درس اول: محله ما فایل صوتی 2,081
راز فایل صوتی 2,085
بخوان و حفظ کن: بهاران فایل صوتی 2,098
بخوان و حفظ کن: وطن فایل صوتی 2,126
نمایش رادیویی مربوط به درس روباه و زاغ فایل صوتی 2,136
درس چهاردهم: ایران آباد فایل صوتی 2,175
چشمه و سنگ فایل صوتی 2,235
اخلاق پسندیده فایل صوتی 2,247
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 2,262
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 2,269
مثل انیمیشن 2,305
نیایش فایل صوتی 2,383
درس شانزدهم: پرسشگری فایل صوتی 2,411
نمایش رادیویی مربوط به درس آفریدگار زیبایی فایل صوتی 2,557
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,732
درس سیزدهم: لطف حق فایل صوتی 2,734
ادب لقمان فایل صوتی 2,779
حکایت: نوشتن نامه فایل صوتی 2,812

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد