رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم: آواز گنجشک فایل صوتی 1,967
درس چهاردهم: ایران آباد فایل صوتی 2,161
درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟ فایل صوتی 4,530
درس پنجم: رهایی از قفس فایل صوتی 30,827
درس پنجم: بلدرچین و برزگر فایل صوتی 4,236
درس پانزدهم: شیر و موش فایل صوتی 9,734
درس پانزدهم: دریا فایل صوتی 1,938
درس هفدهم: چشم‌های آسمان فایل صوتی 2,001
درس هفدهم: مدرسه هوشمند فایل صوتی 8,764
درس هفتم: کار نیک فایل صوتی 1,582
درس هفتم: مهمان شهر ما فایل صوتی 8,513
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 3,454
درس نهم: بوی نرگس فایل صوتی 1,489
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 2,237
درس ششم: آرش کمانگیر فایل صوتی 8,525
درس شانزدهم: پرسشگری فایل صوتی 2,402
درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد فایل صوتی 6,378
درس سیزدهم: لطف حق فایل صوتی 2,718
درس سوم: راز نشانه‌ها فایل صوتی 9,929
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک فایل صوتی 6,428

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد