رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نمایش رادیویی مربوط به درس روباه و زاغ فایل صوتی 2,124
نمایش رادیویی مربوط به درس طوطی و بازرگان فایل صوتی 2,954
درس اول: محله ما فایل صوتی 2,071
بخوان و حفظ کن: پدربزرگ فایل صوتی 1,469
درس دوم: زنگ ورزش فایل صوتی 1,527
درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک فایل صوتی 6,428
بخوان و حفظ کن: هم‌بازی فایل صوتی 1,624
درس چهارم: آواز گنجشک فایل صوتی 1,967
درس پنجم: بلدرچین و برزگر فایل صوتی 4,236
درس ششم: فداکاران فایل صوتی 2,237
بخوان و حفظ کن: مثل باران فایل صوتی 1,988
درس هفتم: کار نیک فایل صوتی 1,582
حکایت: بهانه فایل صوتی 1,576
درس هشتم: پیراهن بهشتی فایل صوتی 3,454
درس نهم: بوی نرگس فایل صوتی 1,489
درس دهم: یار مهربان فایل صوتی 1,444
بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا فایل صوتی 1,143
بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا فایل صوتی 1,509
درس یازدهم: نویسنده بزرگ فایل صوتی 1,747
حکایت: راز جعبه فایل صوتی 7,241

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد