رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آرش کمانگیر انیمیشن 1,235
آشنای همیشه خوب فایل صوتی 937
آفریدگار زیبایی انیمیشن 1,137
آوازی برای وطن فایل صوتی 24,591
اتفاق ساده انیمیشن 1,239
احوال‌پرسی فایل صوتی 1,357
اخلاق پسندیده فایل صوتی 2,235
ادب از که آموختی انیمیشن 1,550
ادب لقمان فایل صوتی 2,765
ارزش علم انیمیشن 1,088
از همه مهربان‌تر فایل صوتی 1,258
افلاطون و مرد جاهل فایل صوتی 7,302
امید انیمیشن 1,178
انتظار انیمیشن 994
انواع مردم فایل صوتی 2,926
ای ایران فایل صوتی 1,868
ای خانه ما فایل صوتی 1,234
ای مادر عزیزم فایل صوتی 1,679
ای وطن فایل صوتی 6,596
ایران زیبا فایل صوتی 1,159

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد