رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 1,360
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 1,318
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 1,209
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (1) انیمیشن 990
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (2) انیمیشن 913
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (3) انیمیشن 977
سؤالات درس لطف حق (1) انیمیشن 1,068
سؤالات درس لطف حق (2) انیمیشن 1,130
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,687
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,484
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,826
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 2,262
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,733
سؤالات درس مهمان شهر ما (1) انیمیشن 1,282
سؤالات درس مهمان شهر ما (2) انیمیشن 983
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 1,377
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,578
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,646
سؤالات درس کوچ پرستوها (1) انیمیشن 1,166
سؤالات درس کوچ پرستوها (2) انیمیشن 904

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد