رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مساحت (4) انیمیشن 1,986
مساحت (3) انیمیشن 1,959
مساحت (2) انیمیشن 2,429
مساحت (1) انیمیشن 2,470
محیط اشکال هندسی انیمیشن 2,030
مفهوم محیط (3) انیمیشن 2,003
مفهوم محیط (2) انیمیشن 1,885
مفهوم محیط (1) انیمیشن 1,950
اندازه پاره خط و خط خمیده (2) انیمیشن 1,685
اندازه پاره خط و خط خمیده (1) انیمیشن 1,633
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (3) انیمیشن 1,917
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (2) انیمیشن 1,531
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (1) انیمیشن 1,760
مفهوم چند برابری (4) انیمیشن 1,434
مفهوم چند برابری (3) انیمیشن 1,677
مفهوم چند برابری (2) انیمیشن 1,436
مفهوم چند برابری (1) انیمیشن 1,394
ضرب اعداد یک رقمی (5) انیمیشن 1,670
ضرب اعداد یک رقمی (4) انیمیشن 1,487
ضرب اعداد یک رقمی (3) انیمیشن 1,504

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد