رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معنی شعر انیمیشن 4,092
معنی لغات انیمیشن 3,270
معنی کلمات انیمیشن 2,431
معنی جمله انیمیشن 2,199
دیکته (3) انیمیشن 2,764
پرسش و پاسخ از درس یازدهم انیمیشن 2,301
مفهوم معنی لغات (2) انیمیشن 2,202
مفهوم معنی لغات (1) انیمیشن 2,187
شکل درست کلمه انیمیشن 2,039
کلمات تک نقطه‌ای انیمیشن 1,919
کامل کردن متن انیمیشن 1,792
غلط املایی انیمیشن 1,866
دیکته (2) انیمیشن 1,703
دیکته (1) انیمیشن 1,653
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) انیمیشن 1,971
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری انیمیشن 1,724
واژه مناسب انیمیشن 1,704
هم‌قافیه (2) انیمیشن 1,831
هم‌قافیه (1) انیمیشن 1,832
هم‌خانواده (3) انیمیشن 2,014

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد