الکترونیک

دکودر BCD به سون سگمنت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دکودر BCD به دسیمال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع‌کننده دو عدد یک بیتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
80 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق‌کننده دو عدد تک بیتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
79 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل کد باینری به دسیمال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
223 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فلیپ فلاپ NOR

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فلیپ فلاپ NAND

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

Mux 2-1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختمان LM555

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
240 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لامپ مهتابی با چوک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
145 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد