الکترونیک

نمایش سون سگمنت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش BCD بر روی سون سگمنت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولتی پلکسیر با چهار خروجی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقایسه دو عدد یک بیتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار شمارنده آسنکرون چهار بیتی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار شمارنده آسنکرون چهار بیتی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فیلیپ فلاپ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
207 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عملکرد ترانزیستور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
200 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رله الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دکودر ارقام ورودی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد