قرآن

دعای ختم قرآن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
655 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
389 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
415 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
372 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
383 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
401 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
403 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
432 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
348 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد