کار و فناوری

excel: ایجاد جدول (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
13,731 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,170 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: معرفی و محاسبات ساده (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,713 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: معرفی و محاسبات ساده (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,814 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل فرمت‌های ویدئویی به یکدیگر (2) total video convertor

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,039 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل فرمت‌های ویدئویی به یکدیگر (1) total video convertor

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,023 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,584 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,864 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید فیلم کوتاه: برنامه (2) movie maker

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,015 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد