کار و فناوری

کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش فارسی کردن رایانه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رایانه و لوازم آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش ارگونومی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,969 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش پویانمایی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,533 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش صدا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,716 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تهیه آلبوم تصاویر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ذخیره فیلم (خروجی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اضافه کردن عنوان در ابتدای فیلم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گذاشتن صدا بر روی تصویر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد