کار و فناوری

الگوریتم و روندنما (مسئله‌های پیچیده)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,856 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگوریتم و روندنما (شناخت مسئله)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,601 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت زنجیر آویز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,518 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت آویز (برش و سنباده کاری چوب)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,892 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت آویز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,212 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,740 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,780 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,728 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,617 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد جدول (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,595 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد