هنر

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,068 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
28,821 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
27,118 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد