زیست‌شناسی و آزمایشگاه

ساختار غشای سلولی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
39,842 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
41,265 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
54,781 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
46,646 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بررسی دودمانه (شجره‌نامه)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
54,161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قوانین وراثت (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
35,179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قوانین وراثت (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,429 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پژوهش‌های مندل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
62,871 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
52,458 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد