بخوانیم

کمک رایانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
476 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان فتح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
469 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاطمه بنت محمد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
322 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضامن آهو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
433 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شهرت حافظ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
447 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سرود ملی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
504 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواجه نصیر توسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
438 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خدمت به مردم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حضرت نوح (ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
535 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفاوت انسان با رایانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
454 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد