تازه ترین ارسال ها

خیاطی فیلم 2,447 بازدید
طراحی و ساخت ماکت هواپیمای مسافربری فیلم 3,190 بازدید
گل‌کاری فیلم 2,386 بازدید
گلدوزی فیلم 2,168 بازدید
طراحی و ساخت گردونه تصویر فیلم 2,439 بازدید
طراحی و ساخت دستگاه دقت سنج فیلم 5,922 بازدید
طراحی و ساخت چی به چی مربوطه فیلم 6,136 بازدید
بافتنی فیلم 2,251 بازدید
طراحی و ساخت احجام تزیینی فیلم 2,786 بازدید
آماده کردن و تزیین سالاد فیلم 2,306 بازدید
ابزار و انواع برش در آشپزی فیلم 2,530 بازدید
نمایش مراحل حل مسئله (روندنما) فیلم 2,796 بازدید
روش حل مسئله (الگوریتم) فیلم 2,891 بازدید
الگوریتم و روندنما (مسئله‌های پیچیده) فیلم 5,244 بازدید
الگوریتم و روندنما (شناخت مسئله) فیلم 2,807 بازدید
ساخت زنجیر آویز فیلم 1,814 بازدید
ساخت آویز (برش و سنباده کاری چوب) فیلم 1,738 بازدید
ساخت آویز فیلم 2,242 بازدید
آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی فارسی) فیلم 2,345 بازدید
آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی انگلیسی) فیلم 1,902 بازدید
کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی فارسی) فیلم 1,842 بازدید
کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی انگلیسی) فیلم 1,847 بازدید
ایجاد جدول (منوی فارسی) فیلم 2,099 بازدید
ایجاد جدول (منوی انگلیسی) فیلم 1,858 بازدید
ویرایش متن (منوی فارسی) فیلم 1,866 بازدید
ویرایش متن (منوی انگلیسی) فیلم 1,121 بازدید
کار با قلم (منوی فارسی) فیلم 1,124 بازدید
کار با قلم (منوی انگلیسی) فیلم 1,173 بازدید
آموزش فارسی کردن واژه‌پرداز فیلم 1,233 بازدید
تایپ اعداد و علامت‌ها فیلم 1,186 بازدید
کار با سه ردیف حروف صفحه کلید فیلم 1,204 بازدید
کار با ردیف میانی و پایین صفحه کلید فیلم 1,302 بازدید
آشنایی با صفحه کلید و کار با کلیدهای پایگاه فیلم 1,404 بازدید
دوخت بدنه جامدادی فیلم 1,303 بازدید
دوخت و تزئین جیب فیلم 1,087 بازدید
دوخت جامدادی فیلم 1,434 بازدید
ویرایش و چاپ تصویر (منوی فارسی) فیلم 1,076 بازدید
ویرایش و چاپ تصویر (منوی انگلیسی) فیلم 1,076 بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی فارسی) فیلم 1,203 بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) فیلم 1,154 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد