ساعت

آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
493 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
154 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اختلاف ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت از روی شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت (15)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد