رسانا

رسانا و نارسانا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,981 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسانا و نارسانا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,519 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسانا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
196 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم هدایت پذیری الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد