محلول

محلول چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,733 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محلول آبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
411 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تهیه محلول با غلظت معین با استفاده از حل کردن جرم مشخصی از ماده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تهیه محلولی با غلضت معین به روش رقیق کردن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسانایی الکتریکی محلول‌ها در آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخلوط و محلول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
249 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حلال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
327 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر غلظت بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلول های گالوانی zn - cu

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناساگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد