تعادل

اندام‌های حسی (گوش)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,173 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعادل توپ در فضا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر دما بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر فشار بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد