فشار

کاهش فشار بخار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,025 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید فشار به‌وسیله جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فشار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
278 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر فشار بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فشار مایعات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت

فشار مایعات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
710 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد