هنرهای دستی

طراحی و ساخت ساک دستی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
33,074 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خیاطی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
39,847 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت ماکت هواپیمای مسافربری

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,939 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گلدوزی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
50,420 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت گردونه تصویر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,578 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافتنی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
66,130 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت احجام تزیینی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
51,653 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دوخت بدنه جامدادی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,244 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دوخت و تزئین جیب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دوخت جامدادی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,594 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد