کتاب گویا

مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,190 کیلو بایت

درس سوم (what you learned)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,613 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (pronunciation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,427 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (listening & speaking)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,904 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (reading)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,505 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (new words)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,271 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,767 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (what you learned)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,489 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (pronunciation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,270 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (listening & speaking)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,510 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد